Usluge koje pruža "Ordinacija Dr Dašić" su:

 • Specijalistički i subspecijalistički pregledi
 • Ultrazvučni pregledi
 • Testovi opterećenja ( bicikl ergometrija, stres ehokardiografija )
 • Spirometrija
 • Holter EKGa
 • Holter arterijskog krvnog pritiska
 • Ekspertski pregledi
 • Davanje parenteralne terapija
 • Laboratorijske analize
 • Alergijske probe

GINEKOLOŠKE USLUGE:

 • ginekološke preglede
 • ginekološki ultrazvuk (4D)
 • PAPA test
 • kolposkopiju
 • brisevi
 • pregled dojki (ginekolog + hirurg onkolog)
 • UZ dojki
 • vođenje trudnoće
 • CTG
 • anatomski UZ u trudnoći
 • ispitavanje bračne neplodnosti
 • postupak inseminacije
 • PRP i hijaluron u ginekologiji

Za detaljnije informacije o ginekološkim uslugama kliknite ovde.

Ordinacija Dr. Dašić - Usluge