Naš specijalistički tim

Tim zaposlenih sačinjavaju:

Kardiologija:

 • Dr Vladimir Dašić
 • Dr Srdjan Bošković IKVB Dedinje
 • Dr Dejan Kojić IKVB Dedinje
 • Dr Vladimir Novaković KBC Zvezdara
 • Dr Ana Karalejić IKVB Dedinje
 • Dr Igor Stojanovski OB Vršac
 • Dr Monika Adam OB Vršac

Kardiološki pregledi, ehokardiografija, holter dijagnostika, ergometrija, stres eho test, kućne posete

Endokrinologija:

 • Dr Olivera Vasilić Kokotović OB Vršac
 • Dr Vladimir Samaradžić KBC Zemun
 • Dr Nemanja Nenezić  Beograd

Endokrinološki pregledi, ultrazvučni pregledi, puinkcije štitne žlezde


Gastroentrologija:

 • Dr Verica Zorić Bel Medic

Nefrologija:

 • Dr Marija Marković OB Vršac
 • Dr Kosta Djordjev OB Vršac

Nefrološki pregled, ultrazvučna dijagnostika

Reumatologija:

 • Dr Snežana Baltić MediGroup

Reumatološki pregledi, ultrazvučni pregledi, terapija u predelu zgloba

Hematologija:

 • Dr Goran Milivojević Beograd

Pulmologija:

 • Dr Lala Randelović  Plućna Bolnica Bela Crkva

Pregledi, spirometrija

Infektologija:

 • Dr Danilo Mitrović OB Vršac

Pedijatrija:

 • Dr Daliborka Marić Šalinački
 • Dr Dragan Nackov
 • Dr Slavko Dušanov

Neuropsihijatrija:

 • Dr Predrag Djumić
 • Dr Ljiljana Mihajlovski
 • Dr Stevan Jokić 
 • Dr Dragana Pečeničić

Psiholog:

 • Oleg Pavlov

Urologija:

 • Dr Valentin Krese
 • Dr Matija Juščak OB Vršac
 • Dr Gligorije Almažan

Radiologija:

 • Dr Silvija Marton
 • Dr Goran Vešović

Oftalmologija:

 • Dr Vladisav Kovačević

Hirurgija:

 • Prof Dr Petar Popov vaskularni hirurg
 • Dr sci med Dr Milan Kocić onkolog
 • Dr Srdjan Putnik 

Manje intervencije, dopler dijagnistika, punkcija dojki, štitne žlezde

Ginekologija:

 • Dr Milena Dašić
 • Dr Violeta Radmanovac Stepanović
 • Dr Vanja Cvetković

Ginekološki pregledi, vodjenje trudnoće, ultrazvučna dijgnostika, ekslpolartivne kiretaže, biopsije, HYCOSi, vaporizacija, inseminacija, terapija radiofrekventnim talasima, plasiranje spoirale, pesara

Dermatovenerologija:

 • Dr Gabrijela Čoloka
 • Otorinolaringologija:
 • Dr Zdravko Vulić

Kalorijski test, alergo probe, ispiranje ušiju

Ortopedija:

 • Dr Sredoje Djurić

Tim sestara:
Danijela Popović, Kristina Brezičanin, Daniela Bolorin, Krnić Sofija, Ljiljana Jovanović, Kutrički Dijana, Stamenković Tamara, Makimović Olivera, Bešlin Slobodanka