Usluge koje pruža "Ordinacija Dr Dašić" su:

  • Specijalistički i subspecijalistički pregledi
  • Ultrazvučni pregledi
  • Testovi opterećenja ( bicikl ergometrija, stres ehokardiografija )
  • Spirometrija
  • Holter EKGa
  • Holter arterijskog krvnog pritiska
  • Ekspertski pregledi
  • Davanje parenteralne terapija
  • Laboratorijske analize
  • Alergijske probe
Ordinacija Dr. Dašić - Usluge